Konsultacje i terapia psychologiczna

W rozmaitych sytuacjach życiowych, w których zostają Państwo przytłoczeni codziennymi sprawami, pomocna może okazać się terapia psychologiczna. Niekiedy próby samodzielnej walki z problemem zawodzą. Wówczas alternatywą staje się odwiedzenie gabinetu psychoterapii. Wielu pacjentów nie potrafi nazwać swoich emocji, zrozumieć uczuć, które nimi kierują, czy rozwiązać kryzysów emocjonalnych lub osobowościowych. Psychologiczne konsultacje mają na celu usystematyzowanie wiedzy i informacji o pacjencie — jego przeszłości, sytuacji rodzinnej, oczekiwaniach, a następnie dobranie odpowiedniej terapii psychologicznej. Może odbywać się ona w ramach sesji indywidualnych lub grupowych, w zależności od rodzaju i skali problemu.

Psychologiczne konsultacje mają na celu rozwiązanie kryzysów o różnym stopniu nasilenia. Kiedy terapia psychologiczna okazuje się najlepszym narzędziem w walce o odzyskanie równowagi w rodzinie, związku czy w życiu jednostki, wówczas możliwe jest umówienie sesji drogą telefoniczną lub internetową.